Política de Privacidad 

Fundació Fenosa

Política de privacitat i protecció de dades
La Fundació Fenosa compleix totes les normes vigents establertes en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016).

Les dades que estan sota la nostra responsabilitat son tractades amb seguretat segons les exigències de la llei per garantir la seva confidencialitat.

Les dades personals que ens arribin quedaran incorporades a un fitxer responsabilitat de la Fundació Fenosa.

El mitjà per on es capturen les dades pot ser tant a través de la opció “Contactar”, de la opció “Botiga en línia” i per altres mitjans, com correu electrònic i xarxes socials i altres que es puguin incorporar en un futur.
En qualsevol moment, vostè podrà demanar que les dades emmagatzemades en els nostres fitxers que siguin de la seva propietat, siguin esborrades indicant-ho en un correu electrònic dirigit a: mail@fundaciofenosa.org

Política de cookies

La nostra web utilitza cookies de Google Analitics per obtenir estadístiques de les visites dels internautes, procedència, repetició de visites, etc.

Si vostè no està d’acord en que la nostra web recapti informació de la seva visita mitjançant cookies, pot modificar la configuració del seu navegador de manera que no registri les cookies.

El fet d'usar la nostra web , vosté consenteix i està d'acord amb els termes de la nostra política de privacitat.
Buscar