Integren aquesta sèrie vuit propostes essencialment sonores, tot i que ocasionalment recolzades per imatges i compostes sota prismes estètics molt diversos. El seu trasfons comú és la contemplació de la memòria des de la perspectiva de la creació sonora, que és l'escolta. Gairebé tot és memòria en el so, perquè, a causa de la seva fugacitat, una vegada extingit a l'espai on es va produir, reverbera durant un temps en ell; i quan aquesta reverberació s'extingeix, continua existint, potser reverberant per sempre, a la ment, la qual, de fet, també és un espai. Espai especial, espai d'espais, la ment conté, entre altres coses, la música, els límits de la qual són, a més dels de la percepció del so en el temps i en l'espai subjectius, els de la percepció de la pròpia percepció, que es dilueix en un bucle d'aparença interminable, qui sap si infinit, qui sap si equivalent a algun conjunt de punts tancat i acotat, compacte, homotètic, de dimensions no enters, fractal, doncs, a diferència de l'espai euclidià, aquell que, tot i que podria ser una il·lusió, segons les proves que la nostra quotidianitat ens subministra, sembla ser on habitem.

Cada proposta conté una o diverses obres d'un únic creador especialitzat en el domini de l'ús artístic del so i es presentarà durant aproximadament un mes al Cup de la Fundació Apel·les Fenosa a El Vendrell, un espai amb característiques reverberants especials que contradiuen la nostra experiència espacial habitual i, per això, inspiren la meditació transversal sobre la memòria com a conseqüència de la reverberació que justifica aquesta programació.

Reverberant és una iniciativa de la Fundació Apel·les Fenosa amb la col·laboració de l'Orquestra del Caos, el Màster en Art Sonor de la Universitat de Barcelona i HANGAR.ORG, en virtut del fet que Orquestra del Caos n'és un dels seus projectes orbitals..

Presentació : Emilia Coranty, 16 · Hangar · Sala Ricson · 17.01.2024 · 19.00

Totes les propostes s'exhibeixen al Cup del Museu Apel·les Fenosa

Gonzalo Biffarella · 20 gener
Macarena Solervicens · 2 març 
Ginebra Raventós de Volart 13 abril
Josep Manuel Berenguer · 1 juny
Mila Von Chobiak · 3 agost
Malu Hatoum · 28 setembre
Diana Medina · 9 novembre
Pau Capdevila · 14 desembre

A cura de Josep Manuel Berenguer
Buscar